Society

วิธีการ ที่ทำให้คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงานหลงรักเรามากขึ้น

คนทุกคน ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ก็อยากจะเป็นที่สนใจ เป็นที่ได้รับการยอมรับ หรือเป็นที่รัก ของคนรอบข้างแน่นอน เพราะมันจะทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แต่สำหรับคนที่ไม่ว่าจะอยู่กับใคร หรือไปทำงานที่ไหน ก็มีแต่คนเกลียดไม่มีคนอยากเข้าใกล้ คนแบบนี้ ก็ต้องจมอยู่กับความโดดเดี่ยวและความเศร้าอยู่คตลอดเวลา เหมือนตกนรกทั้งเป็น แล้วเราจะทำอย่างไร ให้เป็นที่รักของคนรอบข้าง นิสัยแบบไหน ทีเราต้องปรับเปลี่ยน และควรจะต้องทำ เพื่อที่จะได้รับการยอมรับจากคนทั่วไป

READ MORE