วิธีถนอมคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าให้ใช้งานได้นานขึ้น

คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า

วิธีถนอมคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าให้ใช้งานได้นานขึ้น

ในปัจจุบันผู้คนได้หันมาให้ความสนใจกับบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้น เพราะด้วยความสะดวกสบาย ไร้ควันที่กวนใจคนอื่น ทั้งยังเป็นยาสูบแบบใหม่ที่จะใช้หลักการระเหยของสารนิโคตินเหลวด้วยความร้อนจากไฟฟ้า ไม่ใช่การเผาไหม้เหมือนบุหรี่แบบทั่วไป ทำให้ผู้สูบลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารที่เป็นอันตรายต่อปอด ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอดและโรคมะเร็งอื่นๆได้บ้าง รวมถึงคนที่อยากจะเลิกสูบหรี่ธรรมดาก็หันมาใช้บุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้น 

ส่วนประกอบของบุหรี่ไฟฟ้า 

1.กล่องจ่ายไฟ เป็นส่วนที่จะทำหน้าที่ในการเก็บไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าให้กับบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบกล่องและแบบมอท 

-แบบกล่อง จะมีส่วนประกอบหลักคือ ชิพเซ็ตที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการจ่ายไฟ, แบตเตอรี่ ทำหน้าที่เก็บไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับขดลวด ซึ่งแบบนี้มีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ว่าอยากได้แบตเตอรี่ที่มีความจุดขนาดเท่าไหร่

-แบบมอท เป็นแบบยิงสด อุปกรณ์จะมีน้อยกว่าแบบกล่อง 

2.อะตอม เป็นส่วนที่จะทำหน้าที่รับไฟจากแบตเตอรี่ ซึ่งอยู่บนสุดของการดูด และยังเป็นที่เก็บน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยจะมีหลายแบบดังนี้ 

– อะตอมแทงก์ อะตอมชนิดนี้ ผู้ใช้สามารถเก็บน้ำยาเอาไว้ได้ทีละเยอะๆ โดยไม่ต้องเติมบ่อยๆ แต่จะต้องใช้งานร่วมกับคอยล์เสมอ

-อะตอมกึ่งแทงก์ จะมีลักษณะคล้ายกับอะตอมแทงก์ แต่จะสามารถเก็บน้ำยาได้น้อยกว่าอะตอมแทงก์

-อะตอมแบบหยดสูบ ตัวนี้จะไม่สามารถเก็บน้ำยาได้ ในการใช้งานจะต้องหยดนำยาลงบนสำลีในอะตอม โดยจะต้องตรวจเช็คอยู่เสมอว่ามีน้ำยาเหลืออยู่หรือไม่ หากน้ำยาแห้งจะทำให้สำลีและขดลวดไหม้

3.คอยล์ เป็นส่วนที่ทำให้เกิดควัน โดยคอยล์นี้ทำมาจากลวด ซึ่งจะมีอยู่สองแบบคือคอยล์ที่พร้อมใช้งานทันทีกับคอยล์โม คอยที่ทำขึ้นเอง 

4.น้ำยา เป็นส่วนที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ เพราะจะทำให้เกิดควัน กลิ่น และรสชาติที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งในปัจจุบันตลาดบุหรี่ไฟฟ้ามีน้ำยาหลายชนิดให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นผลไม้ กลิ่นขนม ฯลฯ ซึ่งจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้อยากได้แบบไหน หรือแบบไหนที่เหมาะกับตัวเอง

วิธีถนอมคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าให้ใช้งานได้นานขึ้น

  1. ห้ามสูบบุหรี่ไฟฟ้าในขณะที่พอตแห้งหรือไม่เหลือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเลย ก่อนเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าทุกครั้งให้หมั่นเช็คว่ามีน้ำยาอยู่ในหัวพอตหรือไม่ เพราะหากสูบขณะพอตแห้งหรือไม่มีน้ำยาอยู่ในพอตเลย จะทำให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้านั้นไหม้ได้
  2. อย่าใช้งานน้ำยาข้ามวัน หากว่าเรานั้นใช้งานข้ามวัน หรือ มีการใส่น้ำยาข้ามวันไว้จะทำให้ความหวานภายในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นเกาะตัวที่คอยล์มากขึ้น และ เมื่อ มีการใช้งานข้ามวันมากยิ่งขึ้นก็มีแต่จะทำให้คอยล์นั้นเกิดปัญหาด้วยมากขึ้น
  3. ถอดทำความสะอาด หากว่าในการใช้งานนั้นเมื่อเราใช้งานมากเกินไปนั้นคอยล์นั้นมีการใช้งานที่ยาวนาน และ แทงก์นั้นอาจจะมีคราบน้ำยาหลงเหลืออยู่ ดังนั้นเมื่อเราใช้งานไปได้สักระยะหนึ่งแล้ว ควรที่จะถอดคอยล์มาทำความสะอาด จะช่วยให้คอยล์นั้นมีอายุที่ยาวนานมากขึ้น
  4. อย่าสูบแบบลาก ควรสูบแบบ1-2วิแล้วปล่อย เพราะการสูบพอตแบบลากยาวๆจะทำให้คอยร้อนและไหม้เร็วได้ควรพักพอตบ้างระหว่างการสูบในแต่ละครั้ง เช่น สูบได้ประมาณ 5 Puff แล้วพักสักประมาณครึ่งนาที เพื่อให้คอยล์บุหรี่ไฟฟ้าได้เย็นตัวลงแล้วจึงเริ่มสูบต่ออีกครั้ง
  5. เลือกคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าให้เหมาะกับน้ำยา หากใช้ไม่ถูกก็สามารถส่งผลต่อคุณภาพและอายุการใช้งานของคอยล์บุหรี่ไฟฟ้าได้ เช่น คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า MTL ส่วนใหญ่จะเหมาะกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Saltnic และในขณะที่คอยล์บุหรี่ไฟฟ้า DTL จะเหมาะกับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Freebase