อันตรายจาก “ความชื้น” ภายในอุตสาหกรรมอาหาร

เครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม

อันตรายจาก “ความชื้น” ภายในอุตสาหกรรมอาหาร

“อาหารเป็นพิษ” นั้นเป็นปัญหาที่เรานั้นมองว่าอาจจะเป็นปัญหาเล็ก ๆ ที่เราพบเจอได้ทั่วแต่ว่าในอุตสาหกรรมอาหารนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่อย่างมาก  เพราะว่าจะส่งผลในเรื่องของชื่อเสียง และ สร้างความเสียหายอย่างมาก ซึ่งปัญหาอาหารเป็นพิษนั้นมีปัญหาจากหลากหลายสาเหตุอย่างมาก ดังนั้นเราจะมาทำคาวมเข้าใจในเรื่องของความชื้นจากภายในอุตสาหกรรมและอาหารกัน

จุลชีวิทยา

            เป็นสิ่งมีชีวิตที่ขนาดเล็กอย่างมาก ที่เราไม่สามารถมองด้วยตาเปล่า ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นั้นจะสร้างมลพิษแก่อาหารอย่างมาก เพราะว่ามันสามารถที่จะสร้างปัญหาและโรคต่าง ๆ ได้อย่างมากมายและหลากหลายอย่างมาก  ซึ่งตัวจุลินทรีย์นั้นจะต้องสภาวะที่เหมาะสม ในการเจริญเติบโต ซึ่งจะแบ่งออกไปตามประเภทของจุลินทรีย์

                โดยจุลินทีย์นั้นจะสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 3 แบบนั้นคือ แบคทีเรีย ไวรัส และยีสต์ หรือโมลด์ โดตเหล่าจุลินทรีย์เหล่านี้นั้นสามารถที่จะเคลื่อนย้ายผ่านน้ำและอาหาได้ และ ในเรื่องของระยะเวลาในการใช้ชีวิตนั้นบางตัวนั้นสามารถอยู่ได้ตั้งแต่หลักชั่วโมง ไปจนถึง ปีเลยก็มี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์

            ในการเจริญเติบโตของจุลินทีย์นั้นมีความหลากหลายอย่างมากที่จะมีปัจจัยที่หลากหลายที่จะช่วยให้เติบโตได้ดีขึ้น ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้นเราจะสามารถจำแนกได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้

  • อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษา : อุณหภูมิที่ใช้ในการเก็บรักษานั้น สำหรับอาหารที่เสียง่ายนั้นจะต้องเลือกเก็บอุณหภูมิที่ 5 oc  แต่ว่าแบคทีทเรียบางชนิดสามารถมีชีวิตในอุณหภูมิต่ำได้ด้วยเช่นกัน และในกรณที่เลวร้ายที่สุดนั้นคือต่อให้เก็บในอุณหภูมิที่ต่ำก็ตาม แบคทีเรียก็สามารถปรับตัวเข้าหาได้
  • ค่าความชื้น : อุตสาหกรรมอาหาร และยานั้นจะเลือกใช้เครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม  ไว้เพื่อคอยควบคุมความชื้นให้ดีมาตรฐาน และยืดอายุของการใช้งาน และยืดอายุของอาหาร แลการถนอมอาหาร
  • ความชื้นในอาหาร : ความชื้นในอาหารนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญด้วยเช่นกัน ซึ่งการที่ความชื้นในอาหารนั้นมีน้อยก็จะส่งผลให้จุลินทรีย์ไม่เติบโต แต่กลับกันในการลดความชื้นนั้นจะส่งผลให้เรานั้นเพิ่มความร้อนให้กับอาหารอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกัน
  • สารอาหารในอาหาร : บางครั้งจุลินทรีย์นั้นก็ต้องการที่จะนำสารอาหารบางอย่างเพื่อการเจริญเติบโตด้วยเช่นกัน ซึ่งสารอาหารบางอย่างนั้นสามารถพบได้จากอาหารทั่วไปเลยก็มีเช่น น้ำตาล ไขมัน กรดอะมิโน ไนโตรเจน  โปรตีน และ วิตามิน B  ซึ่งจุลินทรีย์บางชนิดนั้นต้องการสารอาหารเหล่านี้ในการเจริญเติบโต และไมได้ต้องการสารอาหารที่ซับซ้อนก็มีด้วยเช่นกัน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจอจุลินทรีย์

            ถึงแม้ว่าภายในอุตสาหกรรมอาหารและยานั้นจะมีการควบคุมความชื้น ด้วยเครื่อง ดูด ความชื้น อุตสาหกรรม และ การควบคุมในส่วนอื่น ๆด้วยแล้วแต่ว่าก็ยังมีปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน เช่น

  • อากาศ ฝุ่นผง ที่อาจจะเข้าไปปนเปื้อนอาหา
  • การสัมผัสอาหาร เช่น จาม ชาน หม้อ ซ้อม ช้อน
  • ผู้จัดส่งอาหารที่หยิบจับอาหารโดยที่ไม่ได้ทำความสะอาดมือ

ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าใส่ใจตั้งแต่ก่อนออกมากจากอุตสาหกรรมเลยก็ว่าได้ แต่ว่าไม่ใชแค่ภายในอุตสาหกรรมที่จะต้องระวังเพราะว่าปัจจัยภายนอกเองก็จะต้องระมัดระวังไว้ด้วยเช่นกันเพื่อทำให้อาหารนั้นมีคุณภาพต่อผู้บริโภคมากที่สุด