ประกันรถยนต์คืออะไร ทำไมต้องทำ

คำว่าประกันรถยนต์ เชื่อว่าเพื่อนๆ ทุกคนคงเคยได้ยินมันบ่อยครั้ง แต่หลายคนอาจกำลังถือครองประกันดีๆ ไว้ในมือ แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว ประกันรถยนต์ มันคืออะไร ทำไมเราจึงต้องทำ วันนี้เรามาลองพิจารณาเหตุผลต่างๆเหล่านี้ไปพร้อมกันครับ 

ประกันรถยนต์ คือ อะไร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กำหนดว่า ธุรกิจประกัน ที่จัดตั้งเป็นบริษัทประกันนั้น มี 2 ประเภทหลักๆ คือ 

1.บริษัทประกันชีวิต หมายถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิต เพื่อรับประกันต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสัญญาว่าจะจ่ายชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์กรณีผู้เอาประกันภัยมีการเสียชีวิต และอาจมีความคุ้มครองอื่นๆ เช่น การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ การประกันกรณีทุพพลภาพ หรือการประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น  

2.บริษัทประกันวินาศภัย

หมายถึงบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อรับประกันต่อความเสียหายต่างๆ เช่น อัคคีภัย ภัยรถยนต์ ภัยทางทะเลและขนส่ง

ดังนั้น ประกันรถยนต์ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้การคุ้มครองภัยที่เกิดจากรถยนต์ จึงจัดเป็น ประกันวินาศภัยรูปแบบหนึ่งครับ 

ทำไมถึงต้องทำ 

1.กฎหมายบังคับให้ทำ 

ประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ทุกคนที่ซื้อรถต้องทำ เป็นประกันภาคบังคับ หรือที่เราเรียกติดปากว่า พรบ. ซึ่งมีการให้ความคุ้มครองพื้นฐานดังนี้ 

– ค่ารักษาพยาบาล  ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อคน

– กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร  ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อคน

– เงินชดเชยรายวัน (ผู้ป่วยใน)  ไม่เกิน 200 บาท ต่อวัน (ระยะเวลารวมไม่เกิน 20 วัน) 

– วงเงินความคุ้มครองต่อครั้ง  ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ขั้นตอนการเคลมมีดังนี้

1. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลงบันทึกประจำวัน

2. เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อเสร็จแล้วให้ขอเอกสารดังนี้ 1. ใบรับรองแพทย์ 2. ใบเสร็จรับเงิน

3. นำส่งเอกสารต่อบริษัท ประกันภัยที่ซื้อ พ.ร.บ. เพื่อขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ดังนี้

       3.1 บันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

       3.2 ใบรับรองแพทย์

       3.3 ใบเสร็จรับเงิน

       3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ

2.ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น

เหตุผลที่สอง ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน ความเสี่ยงบนท้องถนนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าพันทวี เนื่องจากการขยายเมืองและธุรกิจเติบโต และมีการสนับสนุนให้มีรถส่วนตัว ท้องถนนจึงคลาคล่ำไปด้วยรถยนต์ที่พร้อมจะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ด้วยเหตุนี้ทำให้ ประกันภัยรถยนต์ จำเป็นต้องมีแบบสมัครใจ ที่ทำให้ผู้รับบริการอย่างเรา มีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกประกันที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทันทีหลังรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ

แค่เพียงสองเหตุผลนี้ หรือไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ประกันรถยนต์ ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สร้างความมั่นใจให้กับการเดินทางด้วยรถยนต์เสมอมา ดังนั้นไม่เสียหายที่คนรักรถยนต์จะเลือกซื้อประกันแบบสมัครใจเพิ่มเติมเพื่อควาอบอุ่นหัวใจยิ่งขึ้น  สำหรับใครที่ไม่รู้จะเลือกทำประกันรถยนต์กับที่ไหนดี ผู้เขียนขอแนะนำ roojai.com นอกจากบริการดีแล้ว ราคายังไม่แพงเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป