บุหรี่ไฟฟ้าต่างจากบุหรี่ทั่วไปอย่างไร

ร้านขายบุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้าต่างจากบุหรี่ทั่วไปอย่างไร

บุหรี่ เป็นสิ่งเสพติดอย่างอ่อนที่ถูกต้องตามกฎของประเทศ ซึ่งทำรายได้แก่ผู้ผลิตและรัฐบาลจำนวนมาก แต่บุหรี่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรงหลายอย่างของระบบทางเดินหายใจ หัวใจ และระบบหมุนเวียนโลหิต พิษของบุหรี่เป็นฤทธิ์ผสมของสารพิษต่างๆ ในควันควันบุหรี่ที่สูดดมเข้าทางปาก และ จมูก คนที่ติดบุหรี่ทีโอกาสเป็นมะเร็งที่ปอด ปาก หลอดลม กระเพาะปัสสาวะ หรือที่ตับอ่อน เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ และอาจมีอันตรายต่อทารกในครรภ์ และผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงด้วย ซึ่งในปัจจุบันเราจะสามารถพบเห็นบุหรี่จุดไฟทั่วไป และที่กำลังได้รับความนิยม แต่ยังถกเถียงกันว่าถูกกฎหมายหรือไม่ รวมไปถึงไม่มีอันตรายจริงหรือไม่ นั่นก็คือบุหรี่ไฟฟ้า หลายคนก็ยังไม่เข้าใจความแตกต่างของบุหรี่ทั้งสองชนิดว่าต่างกันอย่างไร วันนี้ไปดูพร้อมๆ กันเลย

บุหรี่ไฟฟ้า 

บุหรี่ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง ที่ใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ ซึ่งจะไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไป ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ แบตเตอรี่  ตัวทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer) และน้ำยา ถ้ากล่าวถึงเฉพาะส่วนของน้ำยาที่จะถูกทำให้เป็นไอและเข้าสู่ร่างกายของผู้สูบจะประกอบด้วยสารประกอบหลัก ๆ คือ  

– นิโคติน ซึ่งเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่พบได้ในทั้งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ปกติทั่วไป เป็นสารที่ทำให้ร่างกายเสพติดการสูบบุหรี่

– โพรไพลีนไกลคอล เป็นส่วนประกอบในสารสำหรับการทำให้เกิดไอ

– กลีเซอรีน เป็นสารเพิ่มความชื้นที่จะผสมผสานกับสารโพรไพลีนไกลคอล  องค์การอาหารและยา (FDA) ยืนยันถึงความปลอดภัยว่าใช้ได้ทั้งในอาหารและยา แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย เช่นเดียวกันกับโพรไพลีนไกลคอล

– สารแต่งกลิ่นและรส เป็นสารเคมีที่ใช้กับอาหารทั่ว ๆ ไป ซึ่งมีความปลอดภัยเมื่อรับประทานเข้าสู่ร่างกาย แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบหรือสูดแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย

บุหรี่ทั่วไป 

เป็นยาสูบประเภทมวนที่มีมานานกว่าบุหรี่ไฟฟ้า โดยบุหรี่ 1 มวนจะประกอบไปด้วยกระดาษห่อยาสูบ มีรูปร่างทรงกระบอกยาวประมาณ 120 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 มม. ด้านหนึง่จะใช้ในการจุดไฟ ส่วนอีกด้านจะเป็นก้นกรองบุหรี่ที่ทำมาจากเส้นใยสังเคราะห์ที่สามารถดูดซับความชื้นที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งผู้สูบจะได้รับสารนิโครตินจากการเผาไหม้ระเหยเข้าสู่ร่างกาย ภายในมวนบุหรี่จะมีใบยาสูบ พบว่ามีสารเคมีมากถึง 6,000 ชนิด โดยผู้ผลิตต้องการเพื่อให้ถูกใจผู้สูบ แต่ในความเป็นจริงแล้วสารเหล่านี้นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้สูบแล้วควันที่เกิดจากการเผาไหม้ยังส่งผลก่อให้เกิดอันตรายต่อคนรอบข้างที่ได้สูดดมควันเข้าไปอีกด้วย 

ปัจจัยหลักของการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมา เพื่อช่วยในการลดอัตราการสูบบุหรี่ทั่วไปให้น้องลง ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ทั่วไป ได้มีกระบวนการทำงานที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันเพียงวิธีการเผาไหม้ โดยข้อดีของบุหรี่ไฟฟ้าที่เห็นได้ชัดเจนคือ มีความปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไปถึง 95% เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีกระบวนการเผาไหม้ จึงไม่ทำให้เกิดสารทาร์ (Tar) ที่เป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้เกิดเป็นมะเร็งปอด และยังเป็นทางเลือกในการเลิกสูบบุหรี่ที่มีประสิทธิผลมากกว่าทางเลือกอื่นๆ 

ขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าต้องห้าม บุคคลที่มีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในความครอบครอง ถือว่ามีความความผิดทั้งผู้นำเข้า ผู้ขาย และผู้ใช้ แต่ในบางประเทศก็สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ซึ่งแม้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไปถึง 95% ก็ใช่ว่าจะไม่มีอันตรายเลย ทางทีดีแล้วควรเลิกสูบทุกชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของเรากันดีกว่า